Nhiệt liệt hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022
Hide Main content block
 1. Tin tức - Sự kiện
 1. Thanh tra kiểm tra
 2. Tin xử lý vi phạm

Tin xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/02/2019

Căn cứ quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình tổng hợp kết quả thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân ...

   67343  4731825 Van ban phap quy  lien he

 1. Ngộ độc thực phẩm
 2. Thông tin truyền thông
 3. Kiểm soát mối nguy

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

        Cây Thương lục ở Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau như: Bạch mẫu kê, Sơn la bạc, Dã la bạc, Kim thất nương, Trưởng bất lão (Theo từ điển cây thuốc Việt Nam - Võ Văn Chi) một số người dân địa phương còn gọi là cây Sâ...

Huyện Lạc Thủy tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022.

Ngày 19/4/2022, UBND huyện Lạc Thủy tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. Tham dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Ngọc Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng Ban Thường trực Chỉ đạo ATTP huyện; đồng chí Nguyễn Văn ...

Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP).

 1. Đủ điều kiện ATTP
 2. Tự công bố sản phẩm
 3. Đăng ký công bố sản phẩm
 4. Quảng cáo sản phẩm

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2021

  STT Tên cơ sở Địa chỉ Điện thoại Loại hình SX, KD Số giấy chứng nhận Ngày cấp 1 Công ty TNHH MTV Thành Sơn - Đơn vị phục vụ: Công ty TNHH dịch vụ Gold Star vina Xóm Mỏ, xã Dân Hạ, TPHB ...

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM NĂM 2022

TT Tên cơ sở tự công bố chất lượng Địa chỉ nơi sản xuất SĐT Tên sản phẩm Ngày tiếp nhận hồ sơ Nhóm sản phẩm Ngành quản lý 1 Chi nhánh Hòa Bình - Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Việt Nam Anh Q...

DANH SÁCH CẤP GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2022

STT Tên cơ sở Địa chỉ SĐT Tên sản phẩm Số giấy xác nhận Ngày cấp 1 Chi nhánh Hòa Bình - Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng Tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn...

DANH SÁCH CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO NĂM 2022

STT Tên cơ sở Địa Chỉ SĐT Tên sản phẩm Số XNQC Ngày cấp 1 Chi nhánh Hòa Bình - Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng Tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện...

 1. Thông tin cơ sở

Thông báo: Thu hồi giấy XN nội dung quảng cáo

Ngày 20/4/2022 Chi cục ATVSTP tỉnh Hòa Bình nhận theo Công văn số 01/TĐH-HB ngày 01/4/2022 của Chi nhánh Hòa Bình- Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng; Địa chỉ: Tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, t...

 1. Nội dung khác

Thông báo về việc rút 02 hồ sơ tự công bố sản phẩm

Ngày 16/5/2022 Chi cục ATVSTP tỉnh Hòa Bình nhận được văn bản số 01/2022/ELIPHA về việc rút hồ sơ tự công bố sản phẩm đối với 02 sản phẩm đã nộp đến Chi cục ATVSTP mă, 2022. 1. Thực phẩm bổ sung Immune MT 2. Thực phẩm bổ sung Đông trùng hạ thảo Mem...

next
prev

.

Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010


Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm


Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế


Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế


Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực ATTP


Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010


Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm


Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế


Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế


Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực ATTP


Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010


Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm


Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế


Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế


Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực ATTP


Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010


Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm


Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế


Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế


Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực ATTP


Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010


Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm


Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế


Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế


Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực ATTP


Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010


Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm


Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế


Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế


Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực ATTP


Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010


Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm


Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế


Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế


Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực ATTP


Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010


Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm


Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế


Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế


Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực ATTPhoctaphcm333

đường dây nóng atvstp

54545445

 

.

Thống kê truy cập

2698632
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
43
133
354
952473
1092
950
2698632

Your IP: 34.231.247.88
2022-05-25 10:02
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction